Organizatorzy

Organizatorem zawodów jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich reprezentowana przez pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Osoby odpowiedzialne za przebieg zawodów:

Dariusz Skibicki – WIM – organizacja zawodów. Kontakt: dariusz.skibicki@pbs.edu.pl

Sandra Śmigiel – WIM – administrator strony, organizacja zawodów. Kontakt: sandra.smigiel@pbs.edu.pl

Krzysztof Nowicki – WIM – sędzia główny, mechanika. Kontakt: krzysztof.nowicki@pbs.edu.pl

Łukasz Pejkowski – WIM – mechanika. Kontakt: lukasz.pejkowski@pbs.edu.pl

Damian Ledziński – WTIiE – elektronika i programowanie. Kontakt: damian.ledzinski@pbs.edu.pl